Statystyki

Polska - Holandia (0 - 2)

Brak stadionu

nazwa typpunkty
Sebo 0 - 23
adamkl 1 - 21
chajtgr 1 - 21
Szczupi 1 - 21
Kubol 2 - 31
Baki 1 - 10
Cycata IVOna 1 - 10
Damiano 1 - 10
Lebovski 1 - 10
Ord 2 - 10
radstef 3 - 10