Statystyki

Turcja - Luksemburg (3 - 3)

Brak stadionu

nazwa typpunkty
Ord 1 - 11
chajtgr 3 - 10
Damiano 3 - 00
Kubol 3 - 10
Lebovski 3 - 00
adamkl 2 - 00
Baki 2 - 00
Cycata IVOna 2 - 10
radstef 2 - 00
Sebo 4 - 00
Szczupi 2 - 00