Statystyki

West Ham United - Tottenham Hotspur (1 - 1)

Brak stadionu

nazwa typpunkty
adamkl 1 - 13
Lebovski 1 - 13
radstef 1 - 13
Damiano 2 - 21
hubertpolska 2 - 21
Baki 1 - 20
Kubol 1 - 20
Ord 1 - 00