Statystyki

Newcastle - Everton (1 - 1)

Brak stadionu

nazwa typpunkty
Ord 1 - 13
radstef 1 - 13
adamkl 2 - 10
Baki 2 - 10
hubertpolska 2 - 10
Lebovski 2 - 10
Damiano 3 - 00
Kubol 2 - 00