Statystyki

Manchester City - Rotherham (7 - 0)

Brak stadionu

nazwa typpunkty
ntoperz 2 - 01
Lebovski 4 - 01
Kubol 3 - 01
Ord 4 - 01
Perek89 3 - 01
Sebo 4 - 01
Rak 4 - 01
radstef 2 - 01
kinomaniaktv 4 - 01
Julstef 2 - 01
Anomalia 3 - 01
Clippers 3 - 01
chajtgr 3 - 01
arek31 4 - 01
Damiano 5 - 01
Jacek Gnój 4 - 01
gregoryMD 5 - 01
Baki 3 - 01
Alicja 2 - 11
Musk 2 - 11
Milan 2 - 11
administrator 1 - 10